Kennismakingsgesprek
Dit is een kort gesprek van 10-15 minuten waarin we even kennismaken. Dit kan telefonisch of per mail. Beknopt nemen we door wat ik voor je kind zou kunnen betekenen. Het is belangrijk dat er van beide kanten een klik is.

Intakegesprek
Voorafgaand aan het gesprek stuur ik een vragenlijst toe met het verzoek deze zo volledig mogelijk in te vullen.
In het intakegesprek gaan we op zoek naar de hulpvraag. Waarvoor heb je hulp gevraagd? Wat is er aan de hand? Wat kan ik voor je kind doen? Heeft je kind dezelfde hulpvraag?
Tijdens het gesprek worden de vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen van zowel ouders als je kind besproken.
Het intakegesprek vindt in de thuissituatie plaats of eventueel, in overleg, op school.

De trainings- of coachingssessies
De individuele sessies vinden plaats in de thuissituatie. Dit is voor je kind een vertrouwde omgeving. We zoeken een plekje waar we ongestoord kunnen werken. Dit mag aan de keukentafel zijn, maar ook in bijvoorbeeld de huiskamer of  een studeer- of slaapkamer van je kind. Er is altijd wel een geschikte plek te vinden. De sessies kunnen na overleg ook op school plaatsvinden.

De groepstraining Ik leer leren vindt plaats op een nader te bepalen locatie.

Ik ga uit van de kracht en wijsheid van je kind. Hij of zij heeft de oplossing van een probleem vaak onbewust al in zich. Daar gaan we dus samen naar op zoek. Ik leer je kind zijn eigen talenten, kwaliteiten en mogelijkheden herkennen, ervaren en gebruiken.

Tijdens de sessie praten we, spelen we spelletjes, oefenen we, tekenen we en maken we gebruik van verschillende materialen: cijferketting, taartpunten, helpende gedachtenkaartjes, kwaliteitenspel enz.

Afsluiting / evaluatie
Tijdens de laatste sessie evalueer ik samen met je kind (en op een later tijdstip ook met jullie als ouders) onze samenwerking en of de hulpvraag beantwoord is.